Ir Ton Witschgearchitect BNAadvies

ADVIESWERKZAAMHEDEN
Naast de standaardtaken m.b.t. architectuur, bouwkunde en interieur in de kunnen ook een veelheid van deeltaken verricht worden. Denk daarbij aan advies m.b.t. het programma van eisen, locatiestudies en haalbaarheidsstudies, het contracteren van participanten, ontwerpintegratietaken, ramen van bouwkosten en investeringskosten, voeren van overleg met instanties, etcetera.


lees meer